Najděte svou cestu

Klášter Säben/Sabiona

Klášter na Svaté hoře nad městem Klausen/Chiusa

Určitě stojí za to navštívit horu Säbener Berg a její impozantní klášter. Klášter sester benediktinek se vznešeně vypíná na skále nad Klausen/Chiusou a od tohoto středověkého městečka umělců jej dělí pouze malá brána v městských hradbách, nacházející se nad kamennými schody.

První stopy osídlení této hory se strategicky výhodnou polohou se datují do mezolitu. V antice zde Římané zřídili vojenskou základnu. Do údolí Eisacktal se proto dostalo křesťanství již v době sv. Augustina, o čemž svědčí nález základů kostela a hřbitova ze 4. a 5. století. První písemné doklady se potom vážou k biskupu Ingenuinovi, který se v roce 579 účastnil synodu v Gradu.

Dodnes v klausuře žijí kontemplativní benediktinky, a proto samotný klášter není veřejnosti přístupný. Můžete však navštívit klášterní komplex, kostely, kaple a zahrady.

Tip

Procházka z centra Klausen přes „Säbenskou promenádu“ trvá zhruba 40 minut a zavede Vás ke všem zajímavostem nacházejícím se kolem kláštera Säben.
South Tyrol Information, Südtiroler Straße/Via Alto Adige 60, I-39100 Bolzano/Bozen
phone: +39 0471 999 999 - info@suedtirol.info