Dear visitor, our site uses technical cookies and first and third party analytical cookies.
By continuing to browse, you accept the cookie settings set by our site. You can read the extended privacy policy and following the instructions you can also change the choices made later by clicking here.
Najděte svou cestu

Klášter Säben/Sabiona

Klášter na Svaté hoře nad městem Klausen/Chiusa

Určitě stojí za to navštívit horu Säbener Berg a její impozantní klášter. Klášter sester benediktinek se vznešeně vypíná na skále nad Klausen/Chiusou a od tohoto středověkého městečka umělců jej dělí pouze malá brána v městských hradbách, nacházející se nad kamennými schody.

První stopy osídlení této hory se strategicky výhodnou polohou se datují do mezolitu. V antice zde Římané zřídili vojenskou základnu. Do údolí Eisacktal se proto dostalo křesťanství již v době sv. Augustina, o čemž svědčí nález základů kostela a hřbitova ze 4. a 5. století. První písemné doklady se potom vážou k biskupu Ingenuinovi, který se v roce 579 účastnil synodu v Gradu.

Dodnes v klausuře žijí kontemplativní benediktinky, a proto samotný klášter není veřejnosti přístupný. Můžete však navštívit klášterní komplex, kostely, kaple a zahrady.

Tip

Procházka z centra Klausen přes „Säbenskou promenádu“ trvá zhruba 40 minut a zavede Vás ke všem zajímavostem nacházejícím se kolem kláštera Säben.
South Tyrol Information, Südtiroler Straße/Via Alto Adige 60, I-39100 Bolzano/Bozen
phone: +39 0471 999 999 - info@suedtirol.info